Language switcher

Sa oled siin

Eesti lennundus

Transpordi arengukava on strateegiline katusdokument, mis seab peamised  eesmärgid kõigi transpordiga seotud olulisemate suundade arendamiseks.

Arengukava hõlmab suuremaid transpordi infrastruktuuri arendamise projekte ning selles käsitletakse nii lennu-, mere- kui maismaatranspordi liikide problemaatikat. Eesmärkide seadmisel ja meetmete väljatöötamisel on arvestatud, et  transport toimib koosmõjus ümbritseva keskkonnaga laiemas mõistes.  Nii pöörab arengukava tähelepanu ka keskkonnaalastele tegevustele ning piirkondade sotsiaal-majandusliku arengu ja transpordipoliitiliste eesmärkide vastastikustele seostele. Suuremat tähelepanu pööratakse probleemide ettenägemisele ja ennetamisele - negatiivsete tagajärgede leevendamine läheb ühiskonnale kordi kallimaks, kui nende vältimine või mõju vähendamine.

 

 Eesti lennunduse struktuur

 

 Lühiülevaade Eesti tsiviillennunduse ajaloost kuni 2000ndateni

 • 1921.a. asutati Eesti õhusõidu aktsiaselts AERONAUT
 • Alustati regulaarlendudega liinil Tallinn – Stockholm (käitaja Rootsi õhusõiduselts)
 • 1922.a. loodi Teedeministeeriumis õhuasjanduse inspektsioon
 • 1922.a. ehitas Aeronaut Lasnamäele suure raudbetoonangaari
 • 1923.a. 9.veebruaril alustas Aeronaut talviseid postilende Soome
 • 1923.a. 11.veebruaril alustas Soome Aero OY lennuliiklust Helsingi ja Tallinna vahel
 • 1923.a. 7.mail alustas Aeronaut igapäevaseid reise Tallinn-Riia-Köningsbergi liinil
 • 1924.a. ehitas Aeronaut Tallinna sadamasse vesilennukite angaari
 • 1932.a. 2.juulil sooritasid kuus esimest Eesti eralendurit lennueksami Tallinna Õhuasjanduse Ühingu mootorlennu kursustel
 • 1932.a. 10.juulil avati Sakalamaa 1.lennupäeval Viljandi lennuväli
 • 1932.a. 17.augustil avas Poola lennukompanii LOT Tallinn-Riia-Varssavi lennuliini
 • 1934.a. mais valmis esimene Eestis konstrueeritud õppelennuk ES-ENN
 • 1935.a. 13.detsembril sai esimene eestlanna Inna Rostfeldt lendurikutse Eestis 
 • 1936.a. jõustus õhusõiduseadus
 • 1934.a. 2.mail avati Ülemiste tsiviillennuväli
 • 1939.a. asutati Eesti Lennuliinide aktsiaselts AGO
 • 1940.a. natsionaliseeriti Tallinna Lennujaama ja AGO varad
 • 1944.a. moodustati Tsiviilõhulaevastiku Eesti Lennugrupp
 • 1962.a. toimus esimene reis reaktiivlennukiga (Tu-124)
 • 1990.a. asutati Lennuamet
 • Nõo Keskkoolis alustati lendurite koolitusega
 • 1991.a. moodustati Aerofloti Eesti filiaalist RAS Estonian Air
 • 1992.a. sai Eesti Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 166-ndaks liikmeks
 • Jagunes RE Estonian Air: AS Estonian Air ja Eesti Lennujaamad
 • 1993.a. jõustus esimene taasiseseisvumisjärgne lennundusseadus
 • 1993.a. 13.aprillil asutati Tartu Lennukolledz
 • 1994.a. kehtestati Eesti õhuruumis ICAO standarditele vastavad lennureeglid
 • 1995.a. sai Eesti Euroopa Tsiviillennunduse konverentsi (ECAC) 33-ndaks liikmeks
 • Estonian Air sai esimese Boeing 737-500
 • 1998.a. külastas Eestit ICAO president.
 • Läbirääkimised Euroopa Komisjoniga Euroopa ühtsest lennupiirkonnast.
 • 1999.a. jõustus uus lennundusseadus
 • Eesti sai Euroopa Ühinenud Lennuametite (JAA) kandidaatliikmeks
 • 1999.a. renoveeriti Tallinna Lennujaama reisijate terminal
 • 1999.a. oktoobris andis Tartu Lennukolledž välja uue Eesti Vabariigi esimesed kopteripiloodi tunnistused
 • 1999.a. detsembris valmis Eesti riikliku lennunduse arengukava projekt

 

Aeronaudi angaar

 

 

 

 

 

 

Esimene lennuk Varssavist