Language switcher

Sa oled siin

Lennuameti väljaanded

Visuaallennukaart (VFR)

VFR lennukaart
1: 500 000 ESTONIA 2153A on kehtiv alates 24. maist 2018.a.

 

Kaarte saab osta Lennuametist hinnaga 13 eurot.

Peamised muudatused võrreldes eelmise versiooniga on järgmised:

- uuendatud takistuste info;
- uuendatud piirangualade ning ajutiselt eraldatud alade infot;
- uuendatud Soome ja Läti õhuruumi infot.

Piloodi lennuraamat
 

  • Piloodi lennuraamatusse (pilot´s logbook) pannakse üksikasjalikult kirja kõik piloodi poolt tehtud lennud. 
  • Piloodi lennuraamatuid on võimalik soetada Lennuametis kohapeal, ühe raamatu maksumus on 3,20 eurot.

 

 

Lennundusteated

GEN   Üldised eeskirjad
AGA    Lennuväljad ja maapealsed seadmed
AIR     Õhusõidukid ja lennuvahendid
AWD   Lennukõlblikkusdirektiivid
OPS    Lennutegevus
PEL    Lennundusload
TRG    Koolitus

Üldised eeskirjad (GEN)

GEN T 1-2 (PDF) Lennunduses kasutatavad mõõtühikud 01.10.2000

 

Õhusõidukid ja lennuvahendid (AIR)

AIR 1-2017 (PDF) Lennunduses kasutatavate mõõteriistade, tööriistade ning katseseadmete kalibreerimine  
AIR T 1-2013   (PDF)    

Hooldusprogrammi formaat lennukitele suurima stardimassiga alla 2730 kg ja ühemootorilistele kopteritele

Lisad:
1. Hooldusprogrammi näidis (PDF)
2. Hooldusprogrammi lisade kehtivate llehekülgede loetelu - näidis (PDF)
3. Hooldusporgrammi lisa 1: 
   OP 1, 50-tunni töökaart (PDF)
   OP […], Mootori ressursi pikendamise töökaart (PDF)
   Mootori proovikäivitamine  (PDF)
   TL, Õhusõidukit tootja valmistatud komponentide vahetamise kaart (PDF)
   STL, Komponentide tootja valmistatud komponentide vahetamise kaart  (PDF)
4. Hooldusprogrammi lisa 2. Korduvate hooldusbülletäänide ja korduvate lennukõlblikkusdirektiivide loetelu (PDF)
5. Hooldusprogrammi lisa 3. Loetelu õhusõidukit hooldavatest organisatsioonidest ja füüsilistest isikutest (PDF)
6. Hooldusprogrammi lisa 4. Küsimustik hooldusprogrammi iga-aastaseks revideerimisteks (PDF)
7. Hooldusprogrammi lisa 5. Keeruliste hooldustööde loetelu (PDF)
8. Hooldusprogrammi lisa 6. Omanik-piloodile teha lubatud hooldustööde loetelu  (PDF)

 14.02.2013

 

Lennutegevus (OPS)

OPS T 1-2 M1 (PDF) Lennundusnäitused ja lennuvõistlused 11.06.2001
OPS T 1-6 M1 (PDF) Vigurlendude sooritamise kord 15.07.2016
OPS T 1-7 (PDF) lisa 1 Õhusõidukite katselendude sooritamise kord 27.09.2002
OPS T 1-18 (PDF) Ohtlike ainete õhuvedu 10.05.2000

 

Lennundusload (PEL)

PEL T 1-2005 (PDF)

Lennuki An-2 piloodi pädevus

05.08.2005
PEL T 2-2005 M3 (PDF) Lennuameti poolt volitatud isikud lennunduse raadioside eksamite vastuvõtmiseks 22.07.2015
PEL T 2-2013 (PDF) Pilootide lennuaja registreerimine

04.09.2013

PEL T 1-2016 (PDF) Lennueksamite, lennuoskuse tasemekontrollide ja atesteerimiste läbiviimine 03.06.2016
PEL T 2-2013 (PDF) Juhend lennundusmeditsiini käsiraamatu koostamiseks 20.06.2013

 

Koolitus (TGR)

TRG T 1-1 (PDF)

Nõuded registreeritud koolitusele eralennunduses
Lisa 1 (PDF)(Koolituskursuse registreerimise taotlus)
Lisa 2 (PDF)(Koolitaja registreerimise vorm)


08.10.2002