Language switcher

Kontrollpiloot

Lennuamet annab välja kontrollpiloodi tunnistusi ja volitusi ning peab nende üle arvestust. Samuti tunnustab Euroopa Liidus välja antud kontrollpiloodi tunnistusi. Kontrollpiloodina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või Euroopa Liidus välja antud ning Eestis tunnustatud tunnistus või volitus.
 

Kontrollpiloot on vajaliku ettevalmistusega usaldusväärne piloot, kellele Lennuamet on väljastanud kirjaliku tunnistuse või volituse, määratledes tema ülesanded ja õigused.

  • Vastavuses Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 nõuetega sertifitseeritud kontrollpiloodid võivad olla määratud võtma vastu lennueksameid, lennuoskuse tasemekontrolle ja atesteerimisi EASA liikmesriikide piloodilubade omanikelt või loa taotlejatelt.
  • Rahvusliku volitusega kontrollpiloodid võivad neile antud õigusi kasutada vaid Eesti Lennuameti poolt väljaantud piloodiloa omanike või piloodiloa taotlejate lennuoskuste testimisel.

Kontrollpiloot vormistab testimise tulemused lennueksami, lennuoskuse tasemekontrolli või atesteerimise vormikohasel aruandel ning annab selle taotlejale. Kontrollpiloot edastab viivitamata aruande koopia Lennuametile (fcl@ecaa.ee) ning taotleja loa eest vastutavale lennuametile. Kontrollpiloot peab kõikide kontroll-lendude ning nende tulemuste andmeid säilitama 5 aastat.
 

 

Juhul kui kontrollpiloot soovib kontroll-lendu korraldada mõne teise EASA liikmesriigi piloodile, peab ta eelnevalt tutvuma selle riigi lennuameti asjakohaste protseduuridega. Nimetatud info on kättesaadav EASA kodulehel

 

FE – kontrollpiloot

Kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine lennukite, kopterite, õhulaevade, purilennukite ja õhupallide esmase loa ning pädevuse saamiseks.

TRE – tüübipädevuse kontrollpiloot

Tüübipädevuse kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine lennukite, vertikaalstardiga õhusõidukite ja kopterite liinipiloodiloa saamiseks ning pädevuste saamiseks ja pikendamiseks.

CRE – klassipädevuse kontrollpiloot

Klassipädevuse kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine ühe piloodiga lennukite pädevuste saamiseks ja pikendamiseks.

IRE – instrumentaallennupädevuse kontrollpiloot

Instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine instrumentaallennupädevuse saamiseks ja pikendamiseks.

SFE – lennuimitaatori kontrollpiloot

Lennuimitaatori kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine lennukite, vertikaalstardiga õhusõidukite ja kopterite liinipiloodiloa saamiseks ning pädevuste saamiseks ja pikendamiseks lennu täisimitaatoril (FFS).

FIE – lennuinstruktori kontrollpiloot

Lennuinstruktori kontrollpiloodi põhiliseks õiguseks on kontroll-lendude läbiviimine ühe piloodiga lennukite, kopterite, õhulaevade, purilennukite ja õhupallide instruktorite tunnistuste saamiseks ja pikendamiseks.

Kontrollpilootide sertifitseerimine

Esmane väljaandmine

Kontrollpiloodi tunnistuse või volituse saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

  • Kontrollpiloodi hindamisleht
  • Kontrollpilootide standardimiskursuse läbimise tõend või tunnistus
  • Tõendid taotletava kontrollpiloodi rolli jaoks vajalike tingimuste täitmise kohta

Muutmine

Uue kande tegemiseks kontrollpiloodi tunnistusele või volitusele peab kontrollpiloot esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

  • Tõendid taotletava kontrollpiloodi rolli jaoks vajalike tingimuste täitmise kohta
  • Vajadusel kontrollpiloodi hindamisleht

Pikendamine / taastamine

Kontrollpiloodi tunnistuse või volituse pikendamiseks või taastamiseks peab kontrollpiloot esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

  • Kontrollpiloodi hindamisleht
  • Kontrollpilootide täiendusseminaril osalemise tõend või tunnistus