Language switcher

Instruktori tunnistus

Piloot tohib olla instruktor üksnes juhul, kui tal on kehtiv piloodiluba (v.a jäljendatud lennuõppe puhul) ja instruktoritööle vastav instruktori tunnistus või pädevus.
 

Koolitus ja lennueksam


Instruktori tunnistuse taotlejad peavad olema läbinud teoreetiliste teadmiste ja lennuõppe kursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO) või registreeritud koolitaja juures.

Instruktori tunnistuse taotleja peab üldjuhul vastavas õhusõidukiliigis läbima atesteerimise, et tõendada oma suutlikkust anda piloodiõpilasele vastava loa, pädevusmärke või tunnistuse väljaandmiseks nõutaval tasemel õpet.
 

Kehtivus


Instruktori tunnistus kehtib kolm aastat.

 

FI – lennuinstruktor

Lennuinstruktori põhiliseks õiguseks on algõppe andmine lennuki, kopteri, purilennuki, õhupalli, õhulaeva ja ülikergõhusõiduki loa saamiseks. Lisaks tohib FI anda õpet mitmete pädevuste ja tunnistuste saamiseks vastavalt oma kogemusele ja läbitud koolitustele.

TRI – tüübipädevuse instruktor

Tüübipädevuse instruktori põhiliseks õiguseks on tüübipädevuseks vajaliku õppe andmine lennukitel, kopteritel ja vertikaalstardiga õhusõidukitel või vastavatel FFS-del. Lisaks tohib TRI anda ka õpet MCC jaoks, eeldusel, et selleks nõutavad tingimused on täidetud.

CRI – klassipädevuse instruktor

Klassipädevuse instruktori põhiliseks õiguseks on klassipädevuseks vajaliku õppe andmine lennukitel.

IRI – instrumentaallennupädevuse instruktor

Instrumentaallennupädevuse instruktori põhiliseks õiguseks on IR pädevuse saamiseks, pikendamiseks ja taastamiseks vajaliku lennuõppe andmine lennukitel, kopteritel ja õhulaevadel.

SFI – lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktor

Lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori põhiliseks õiguseks on tüübipädevuseks vajaliku õppe andmine FTD-l või FFS-l. Lisaks tohib SFI anda ka õpet MCC jaoks, eeldusel, et selleks nõutavad tingimused on täidetud.

MCCI – lennumeeskonna koostööinstruktor

Lennumeeskonna koostööinstruktori põhiliseks õiguseks on MCC koolituse läbiviimine.

STI – lennutreeningseadme algõppe instruktor

Lennutreeningseadme algõppe instruktori põhiliseks õiguseks on loa väljaandmiseks vajaliku algõppe andmine FNPT-l, FTD-l või FFS-l.

 

Taotlemine


Instruktori tunnistuse või pädevuse taotleja peab Lennuametile esitama taotluse koos vajalike dokumentidega tõendamaks taotletava instruktori tunnistuse või pädevuse nõuete täitmist.