Language switcher

Raadioside

Raadioside pidamiseks lennundussagedustel vahemikus 118,000–137,000 MHz peab isikul olema lennunduse raadioside luba, mis annab õiguse pidada raadiosidet vastavalt loale kantud tingimustele.

Luba annab selle valdajale õiguse pidada raadiosidet vastavalt loas toodud keeleoskusmärkele, milles isik on sooritanud lennunduse raadioside eksami.

Piloodiloa taotleja peab sooritama eksami lennunduse raadioside eksami vastuvõtmiseks volitatud isikutele enne esimest soololendu.

Raadioside kvalifikatsioonieksami osadeks on:

  • raadiotehnika eksam – kirjalik eksam õhusõiduki raadiosidevahendite, nende käitamise põhialuste ja enamesinevate häirete kohta
  • raadioside fraseoloogia eksam – suuline eksam tõendamaks, et taotleja on suuteline pidama raadiosidet lennundusloa omanikule esitatavate nõuete kohaselt nii tava- kui hädaolukorras ning tunneb vastavaid reegleid ja fraseoloogiat

Eksami tulemused kantakse vormile ja esitatakse Lennuametile, kes eksami positiivse tulemuse korral annab selle alusel taotlejale välja raadioside loa.