Language switcher

Õhusõidukite register

 

 

ÕHUSÕIDUKI REGISTREERIMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

 • Taotlus õhusõiduki registreerimiseks õhusõidukite registris
 • Füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument;
 • Õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav  dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev);
 • Müüja või ostja poolt volitatud isikute allkirjade õigsust tõendav dokument;
 • Tõend õhusõiduki registrist kustutamise või müüjariigi registrisse mittekuulumise kohta (De-registration Certificate);
 • Riigilõivu tasumist tõendav dokument.

ÕHUSÕIDUKI AJUTISEKS REGISTREERIMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

 

 • Taotlus õhusõiduki ajutiseks registreerimiseks
 • Füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument;
 • Tõend õhusõiduki registrist kustutamise või müüjariigi registrisse mittekuulumise kohta;
 • Õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav  dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev);
 • Riigilõivu tasumist tõendav dokument
 

ÕHUSÕIDUKITE REGISTRIS MUUDATUSTE TEGEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID 

 

 • Taotlus andmete muutmiseks õhusõidukite registris
 • Füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument;
 • Õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav  dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev);
 • Müüja või ostja poolt volitatud isikute allkirjade õigsust tõendav dokument;
 • Õhusõiduki registreerimissertifikaat;
 • Riigilõivu tasumist tõendav dokument.

ÕHUSÕIDUKI REGISTRIST KUSTUTAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

 

 • Taotlus õhusõiduki kustutamiseks tsiviilõhusõidukite riiklikust registrist
 • Õhusõiduki registreerimissertifikaat
 

Lennuameti toimingute eest tasuda riigilõiv Rahandusministeeriumi arvelduskontole:


SEB pank – a/a EE89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606
Danske Bank – a/a EE40 3300 3334 1611 0002
Luminor Bank – a/a EE70 1700 0170 0157 7198

Lennuameti viitenumber 2900073106.

Selgituseks toimingu nimetus (näiteks: Tädi Maali OÜ CAMO sertifikaadi muudatus).


Riigilõivude summad:

 • 45 eurot - kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on kuni 750 kg

 • 130 eurot - kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on 751-5700 kg

 • 255 eurot - kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on üle 5700 kg

 • 835 eurot - omaniku soovile vastava registreerimistunnusega õhusõiduki regsitreerimine (so täiendav tasu)