Language switcher

Sa oled siin

Põhja-Euroopa funktsionaalne õhuruumiosa (NEFAB)

 

 • Visioon

  NEFAB (North European Functional Airspace Block) on funktsionaalne õhuruumi lahendus, kus osutatud teenus on optimeeritud kliendi ootuste kohaselt ning fookustatud ohutusele, kuluefektiivsusele ja keskkonnamõjule.

 • Missioon

  Missioon on saavutada optimaalne efektiivsus läbi maksimaalse harmoniseerimise, jagatud teenuste ning integreerimise, optimeerides tsiviil-militaar koordineerimist.

 • Eesmärk

  NEFABi eesmärk on saavutada õhuruumi kavandamise ja lennuliikluse korraldamisega optimaalsed tulemused ohutuse, keskkonna jätkusuutlikkuse, läbilaskevõime, kulu- ja lennutõhususe ning militaarmissioonide tulemuslikkuse valdkonnas, riigipiiridest sõltumata.

 

NEFAB on üks üheksast funktsionaalsest õhuruumi blokist Euroopas, mis loodi vastuseks Euroopa Liidu Ühtse Euroopa Taeva (Single European Sky) initsiatiivile.

NEFABi õhuruum koosneb Eesti, Läti, Soome, Norra ja Bodø Oceanic lennuinfopiirkondades.

NEFAB on sünergia riikidest (sh militaar- ja tsiviilpartnerid), riikide lennuametitest ning aeronavigatsiooniteenuse osutajatest, igaüks oma kohustuste ja vastutusega.

NEFABis on kinnitatud NEFAB ohutuspoliitika ning õhuruumipoliitika dokumendid.

 

 • Loe lähemalt »
  NEFAB veebileht – siit leiab materjalid, lisainfo ja värsked uudised.

NEFABi haldamiseks on loodud:

 • NEFABi nõukogu (NEFAB Council), mis koosneb riikide esindajatest ministeeriumite tasandil ja teiste komiteede esindajatest. NEFAB Council on kõrgeim organ NEFABis;
 • finants- ja tulemuslikkuse komitee (Finance and Performance Committee), mis koosneb riikide transpordiministeeriumitest ja teiste komiteede esindajatest;
 • riiklike järelevalveasutuste komitee (National Supervisory Authority Committee), mis koosneb riikide lennuametite esindajatest;
 • tsiviil-sõjaline komitee (Civil-Military Committee), mis koosneb riikide lennuametite ning militaaresindajatest;
 • aeronavigatsiooniteenuste konsultatiivnõukogu (Air Navigation Services Consultative Board), kuhu kuuluvad NEFABi nõukogu, riiklike järelevalveasutuste komitee ja aeronavigatsiooniteenuse osutajate esindajad.