Language switcher

Teenused

Lennuliiklus ja lennuväljad

Aeronavigatsiooni teave

Aeronavigatsiooniteenuste alla kuuluvad  lennuliiklusteenused, side-, navigatsiooni- ja seireteenused, meteoroloogiateenused aeronavigatsiooni jaoks ja aeronavigatsiooniteabe teenused.

 

NOTAM plank (RTF)

 

Aeronavigatsioonialase teabe ringkiri (AIC) (RTF)

 

Lennundusteabe kogumiku (AIP) muudatus_täiendus (RTF)

 

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi väljaandmise või muutmise taotlus (PDF)

VA 556-1

Funktsionaalsetesse süsteemidesse tehtavatest muudatustest teatamise vorm (DOC)

VA 531-3

Taotlus lennujuhtimis -ja raadionavigatsiooniseadme sertifitseerimiseks (DOC)

Kontakt:

 

Lennuväljad, kopteriväljakud ja aeronavigatsiooniteenus

Lennuvälja sertifikaat kinnitab selle vastavust õhusõidukite ohutu käitamise nõuetele.

 

Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi taotlus (mitte-EASA) (PDF)

VA 557-1 Lennuvälja sertifikaadi taotlus (EASA) (DOCX)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist (PDF) »