Language switcher

Teenused

Lennutegevus ja -koolitus

Lennuettevõtja sertifikaadi taotlemine ja lennutegevuse eriload

Teenuse taotleja on ärilise lennutegevuse eesmärkidel õhusõidukite käitamisega tegelev isik, kes on kohustatud oma tegevuse korraldamiseks omama lennuettevõtja sertifikaati. Lennuettevõtja sertifikaat on Lennuameti välja antud dokument, mis kinnitab sertifikaati omava isiku valmisolekut ärilise lennutranspordi nõuetekohaseks korraldamiseks.

VA-CAT-700-3                    

Lennuettevõtja sertifikaadi taotlus (DOC)

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4) (DOCX)

VA-CAT-700-4 Kinnitus Air-OPS osa CAT.IDE.A nõuete täitmise kohta
Statement of Compliance with Air-OPS Part CAT.IDE.A
(DOC)
VA-CAT-701-1 Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) ja/või õhusõidukite käitamistingimuste muutmise taotlus
Application for chance of the Air Operator Certificate or/and operations specifications
(PDF)
VA-CAT-704-3 Vastavustabel (Flight Time Specification Scheme Compliance Table) (DOC)
 
VA-CAT-705-2 Väsimuse riskijuhtimise (FRM) taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-700-1 RVSM taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-700-2 MNPS taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-700-3 PBN taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-700-4 LVO taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-703 Tüüp-B Elektroonilise lennudokumentatsiooni eriloa taotluse vorm (DOCX)
 

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)

Lennukoolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki lennumeeskonna liikme loa taotleja koolitust võib läbi viia sertifitseeritud koolitusorganisatsioon. Tähtajatuid sertifikaate lennumeeskonnaliikmete koolitajatele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

VA 571-1

Lennukoolitusorganisatsiooni (ATO) sertifikaadi taotlus (RTF)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist (PDF) »
 

Lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi taotlemine

Lennunduse erialakeele oskustaseme teste  korraldab lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi omanik, kasutades selleks Lennuameti volitatud erialakeele oskustaseme eksamineerijaid. Sertifikaate lennunduse erialakeele oskustaseme testijatele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)
 

Lennutegevuse deklareerimine

Õhusõiduki käitaja, kes tegeleb keerukate mootorõhusõidukite mitteärilise käitamise või mitteäriliste erilendude käitamisega, ning mistahes õhusõidukite äriliste erilendude käitaja peab enne lennutegevuse alustamist esitama Lennuametile deklaratsiooni.

VA-GA-700-2           Deklaratsiooni vorm>>      (PDF)                

Kontakt:

 

Lennutreeningseadme kvalifikatsiooni sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki lennumeeskonnaliikmete koolitust/kontrolle võib läbi viia sertifitseeritud lennutreeningseadmetel. Tähtajatuid kvalifikatsiooni sertifikaate lennutreeningseadmetele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

VA 577-1

Lennutreeningseadme (FSTD) esmase kvalifitseerimise taotlus (PDF)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)
 

Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Lennuamet väljastab Osa-147 lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaate organisatsioonidele, mille peamine tegevuskoht on Eestis. Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaat on vajalik lennundustehniliste töötajate koolitamiseks ja eksamineerimiseks Osa-66 nõuete kohaselt. Sertifikaat kinnitab, et koolitaja talitused, seadmed, rajatised, varustus ning personal vastab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 lisa IV (Osa-147) nõuetele.

VA 527-1

Osa-147 Lennundustehnilise koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlus (DOC)

VA 524-3-1

Õhusõiduki tüübikoolituskursuse kinnitamise taotluse vorm (DOC)

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4) (PDF)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)
 

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat on Lennuameti poolt välja antud dokument ärilise lennutegevusega tegelevate lennuettevõtjate õhusõiduki meeskonnaliikmete riigipiiri ületamisega seotud tööülesannete täitmise lihtsustamiseks.

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)