Language switcher

Sa oled siin

Jätkuva lennukõlblikkuse nõuded

Lennuameti peadirektori 05.06.2012 üldkorralduslik ettekirjutus nr 4.1-7/12/3  on antud välja jätkuva lennukõlblikkuse nõuete sätestamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20.veebruari määruse (EÜ) nr 216/2008 II lisas nimetatud õhusõidukitele, nimetatud õhusõidukeid hooldavatele hooldusorganisatsioonidele ning lennukõlblikkuse korraldajatele.

Määrus nr 216/2008 ega selle rakendusaktid ei kohaldu määruse II lisas loetletud õhusõidukitele, mistõttu on vaja välja töötada nõuded jätkuva lennukõlblikkuse kohta, samuti nõuded, millele peavad vastama vastavate õhusõidukite hoolduse ning jätkuva lennukõlblikkuse korraldamisega tegelevad isikud.

Üldkorraldusliku ettekirjutuse adressaatideks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 216/2008  II  lisas loetletud õhusõidukite käitajad ning nimetatud õhusõidukite hoolduse ja jätkuva lennukõlblikkuse korraldamisega tegelevad isikud ja organisatsioonid, kelle peamine asu- ja tegevuskoht on Eestis.

Lennuameti peadirektori 27.03.2009 üldkorralduslik ettekirjutus nr 4.1-7/09/2 tunnistatakse käesoleva üldkorraldusliku ettekirjutusega kehtetuks alates 01. jaanuarist 2013.

Üldkorralduslik ettekirjutus nr 4.1-7/12/3 jõustub alates 06.06.2012 ja kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

LINK: ettekirjutuse tekst koos lisadega >>>