Language switcher

Sa oled siin

Õhusõidukite (k.a mehitamata õhusõidukite) käitamine on piiratud 23.03-19.04.2015

Eesti õhuruumis toimub 23. märtsist kuni 19. aprillini Eesti õhuväe ja USAFE (USA Euroopas paiknev õhuvägi) ühisõppus. Õppuse üheks eesmärgiks on õhuvägede koostegutsemisvõime edasiarendamine. Õppuse käigus sooritatakse Eesti õhuruumis mitmeid madallende. Harjutatakse ka õhus tankimist ning õppuse käigus tehakse keskpolügooni ümbruses mürauuringuid kaardistamaks lahingmoona ning madallendudega kaasneva müra taset erinevatel suundadel. Madallennud toimuvad madallennualades (kaart: http://eaip.eans.ee/2015-03-05/graphics/eAIP/ENR-LFC-08012015.pdf (PDF)). Õppuse tarbeks on kehtestatud ka ajutiselt eraldatud ala (kaart: https://aim.eans.ee/Files/UPLOADED_FILES/AIP/EE-eSUP-2015-02.pdf (PDF)), kus võivad lennata ainult õppusega seotud ning kiirabi- või otsingu- ja päästelennud.

Lennuameti peadirektori 02. oktoobri 2014 üldkorraldusliku ettekirjutusega nr 27 on kehtestatud reeglid mehitamata õhusõidukite käitamiseks Eesti õhuruumis:

1) mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis) võib mehitamata õhusõidukeid käitada ilma  Lennuameti loata kuni 500 jala kõrguseni maapinnast;

2) mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis) kõrgemal kui 500 jalga maapinnast peab mehitamata õhusõiduki käitamisel olema Lennuameti luba;

3) käitamiseks kontrollitavas õhuruumis, lennuvälja lennuinfotsoonis ning lennundusteabekogumikus – AIP -  (ENR 5 osas) ja selle lisades – AIP SUP – toodud või NOTAM-teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud, langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades peab olema Lennuameti luba.

Lennuameti soovitused mehitamata õhusõidukite käitamiseks

Mehitamata õhusõiduki käitaja ei pruugi eelnevalt teada, millises õhuruumi osas ta oma tegevust harrastab ning kas see on konkreetseks päevaks avalikes huvides kaitselennunduse vajadusteks reserveeritud. Seetõttu paluvad Lennuamet ja  Kaitsevägi lähtuda järgnevast soovitusest:

1) Kui mehitamata õhusõiduki käitaja ei ole kindel, kas käitab mehitamata õhusõidukit alas, kus Lennuameti luba ei ole vaja, siis pöörduge Lennuameti poole lisainformatsiooni saamiseks.

2) Ajavahemikus 23.03-19.04.2015 palume edastada info mehitamata õhusõiduki käitamise kohta Lennuameti üldmeilile ecaa@ecaa.ee. Oodatud on igasugune teave õhusõiduki käitamise soovi kohta ja ka tähelepanekud mehitamata õhusõidukite käitamise kohta nimetatud ajavahemikus.

Lennuamet omab vajalikku teavet ja kontakti Kaitseväe esindajatega ning suudab hinnata Teie kavandatava tegevuse ohutust sõltuvalt Teie asukohast.

Lennuamet ja Kaitsevägi soovitavad enne lennust teavitada ning alles siis mehitamata õhusõidukit käitada, kui ohutuses on veendutud.