Language switcher

Sa oled siin

Õhusõidukite lennukõlblikkuse ning hooldusega seotud Lennuameti peadirektori üldkorralduslik ettekirjutus tunnistati kehtetuks

Määruse 216/2008 II lisas loetletud õhusõidukite lennukõlblikkuse ning hooldusega seotud Lennuameti peadirektori üldkorralduslik ettekirjutus tunnistati kehtetuks

Lennuameti peadirektor tunnistas kehtetuks oma 05.06.2012 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 4.1-7/12/3 ning 27.12.2012 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 4.1-7/12/6.

Kehtetuks tunnistatud üldkorralduslikud ettekirjutused sätestasid riigisisesed jätkuva lennukõlblikkuse nõuete sätestamine Euroopa Komisjoni määruse nr 216/2008 II lisas nimetatud õhusõidukitele (nn Annex II õhusõidukid), nimetatud õhusõidukeid hooldavatele hooldusorganisatsioonidele ning lennukõlblikkuse korraldajatele.

Arvestades lennundusseaduse 01.03.2015 jõustunud redaktsiooni, on lennundusseaduses sätestatud Euroopa Komisjoni määruse 216/2008 II lisas loetletud õhusõidukite suhtes kehtivad nõuded seoses jätkuva lennukõlblikkusega ning nõuded, millele peavad vastama nimetatud õhusõidukite hoolduse ning jätkuva lennukõlblikkuse korraldamisega tegelevad isikud.

Kehtetuks tunnistatud üldkorralduslike ettekirjutuste kohaselt välja antud load ja sertifikaadid kehtivad loal/sertifikaadil märgitud individuaalse kehtivusaja lõpuni. Kui nimetatud load/sertifikaadid on välja antud tähtajatult, asendatakse need lennundusseaduse kohaste sertifikaatide ja lubadega ühe aasta jooksul alates ettekirjutuse jõustumisest.

Üldkorralduslik ettekirjutus jõustus 02. märtsil 2015 ning on avaldatud Lennuameti veebilehel.