Language switcher

Sa oled siin

Piloodilubasid ja –koolitust käsitlevate EL nõuete (FCL) rakendamine Eestis

Lisaks juba eelnevalt teatatud  määruste 1178/2011 ja 290/2012 lisade I kuni VII  rakendamise edasilükkamisele kuni 8.aprillini 2013, lükatakse  Eestis  vastavalt määruse 1178/2011 artiklile 12 edasi ka järgmiste nõuete  rakendamine:

  • vertikaalstardiga õhusõiduki, õhulaeva, õhupalli ja purilennuki piloodilube käsitlevad nõuded kuni 8.aprillini 2015
  • B alajao (kergõhusõidukipiloodi luba) nõuded kuni 8.aprillini 2015
  • punktide FCL.800 (vigurlennu pädevusmärge), FCL.805 (purilennuki ja plakati pukseerimise pädevuste märked), FCL.815 (mäelennu pädevusmärge) ja FCL.820 (katselennupädevusmärge) nõuded kuni 8.aprillini 2015
  • Eestis välja antud JAR-nõuetele mittevastavate lennuki- ja kopteripiloodilubade muutmise nõuded kuni 8.aprillini 2014
  • määruste 1178/2011 ja 290/2011 nõuded nende pilootide suhtes, kellele on loa ja sellega seotud tervisetõendi välja andnud kolmas riik, mis on seotud määruse 216/2008 artikli 4 lõike 1 punktis b või c täpsustatud õhusõiduki mitteärilise lennutegevusega, kuni 8.aprillini 2014
  • IV lisa B alajoa 3.jao (LAPL-klassi tervisetõendite erinõuded) nõuded kuni 8.aprillini 2015

Vastavalt määruse 290/2012 artiklile 2 kasutab Eesti  võimalust edasi lükata

  • VI ja VII lisa nõuete kohaldamine üksnes kergõhusõiduki piloodiloa, erapiloodiloa, õhupalli piloodiloa või purilennuki piloodiloa koolitust pakkuvate organisatsioonide suhtes kuni 8.aprillini 2015

Nimetatud nõuete rakendamise edasilükkamise põhjus on eelpool mainitud määruste ja nende lisadega reguleerimisvaldkonda jäävate organisatsioonide ja isikute vajadus end uute nõuetega vastavusse viia.