Language switcher

Sa oled siin

Piloodilubasid käsitlevate EL nõuete (FCL) rakendamine

Alates 8. aprillist 2012 kohaldatakse Euroopa Liidus Komisjoni määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008. Antud määrusel koos seda täiendava ja muutva määrusega 290/2012 on 7 lisa:

I lisa – FCL osa (nõuded piloodilubadele)
II lisa – lennukite ja kopterite riiklike lubade ja pädevusmärgete konverteerimise nõuded
III lisa – kolmandate riikide poolt või nimel välja antud lubade tunnustamise nõuded
IV lisa – meditsiini osa
V lisa – ärilises lennutranspordis osaleva salongipersonali  kvalifikatsioon;
VI lisa – nõuded järelevalveasutustele (lennuametitele);
VII lisa – nõuded organisatsioonidele (lennukoolitusorganisatsioonid, lennundusmeditsiinikeskused)
 
Vastavalt määruse 1178/2011 artiklile 12 ja määruse 290/2012 artiklile 2 võivad EL liikmesriigid lükata lisade I-VII kohaldamise edasi ühe aast võrra, millest tulenevalt ei rakendata Eestis määruse 1178/2011 lisasid I kuni VII kuni 8. aprillini 2013. Ametlik otsus ja täpne info nõuete kohaldamise kohta edastatakse esimesel võimalusel.