Language switcher

Sa oled siin

Ühekordse loa riigilõiv mehitamata õhusõiduki käitamiseks

10.04.2015

Seoses Euroopa Komisjoni rakendusmääruse nr 923/2012, 26. september 2012, millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 rakendumisega alates 04.12.2014 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 61 „Lennureeglid“ kehtetuks tunnistamisega 02.04.2015 rakendub alates 03.04.2015 mehitamata õhusõiduki käitamisele majandus- ja taristuministri määrus nr 24 „Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“.

03.04.2015 jõustunud majandus- ja taristuministri määrusega nr 24 „Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“ rakendub mehitamata õhusõiduki  käitamiseks mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool 500 jalga maa- või veepinnast, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis Lennuameti ühekordse loa kohustus.

Lennuameti ühekordne luba peab olema vastavalt Lennundusseaduse § 51  lennundusvõistluse või avaliku lennundusürituse korraldamiseks, samuti lennuks, mille puhul ei ole võimalik järgida lennureegleid, või muuks erakordse iseloomuga lennuks. Vastavalt Lennundusseaduse § 51 lg 5 tuleb lennuameti ühekordse loa taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu. Vastavalt riigilõivuseaduse § 168 on riigilõivu suurus 32€.

Lennuamet väljastab ühekordse loa maksimaalse kehtivusega üks aasta. Pärast ühekordse loa väljastamist on loa alusel mehitamata õhusõiduki käitamiseks vajalik iga konkreetne lend mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool 500 jalga maa- või veepinnast, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis Lennuametiga endiselt kooskõlastada, kuna sellega tagatakse, et mehitamata õhusõidukid on teistele õhuruumi kasutajatele teada ning lennuohutus tagatud.

Täpsema info saamiseks pöörduge Lennuameti poole ecaa@ecaa.ee või 610 3500.

 

Riigilõivu tasumine

Saaja: Rahandusministeerium

SEB pank – a/a EE 89 1010 2200 3479 6011

Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606

Danske Bank – a/a EE 40 3300 3334 1611 0002

Nordea Bank – a/a EE 701 7000 1700 1577 198

 

Lennuameti viitenumber 2900073106.

Selgituseks toimingu nimetus („ühekordse loa taotlemine, mehitamata õhusõiduk“), mehitamata õhusõiduki käitaja nimi ja isikukood.

 

Ühekordse loa saamiseks tuleb esitada Lennuametile vabas vormis taotlus ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.