Language switcher

Sa oled siin

Uudised

05.02.2013

Infosüsteemi LOIS lühitutvustus ja praktiline koolitus 14.02.2013 kell 10:00 Lennuametis

Lennuohutuse järelevalve infosüsteem LOIS võimaldab lennundusettevõtjatel ja eraisikutel mugavalt ning kiirelt esitada Lennuametile elektroonselt taotlusi neile vajalike tegevuslubade ja -sertifikaatide saamiseks.  Taotleja või  vastavat esindusõigust omav füüsiline isik saab ise soovitud...
09.01.2013

Infosüsteemi LOIS lühitutvustus ja praktiline koolitus 17. jaanuaril kell 14.00 Lennuametis

Lennuohutuse järelevalve infosüsteem LOIS võimaldab lennundusettevõtjatel ja eraisikutel mugavalt ning kiirelt esitada Lennuametile elektroonselt taotlusi neile vajalike tegevuslubade ja -sertifikaatide saamiseks.  Taotleja või  vastavat esindusõigust omav füüsiline isik saab ise soovitud...
27.12.2012

Jätkuva lennukõlblikkuse nõuded nn Annex II õhusõidukitele jõustuvad 1. jaanuaril 2013

Lennuameti peadirektori 05. juuni 2012 üldkorraldusliku ettekirjutusega nr 4.1-7/12/3 määratleti jätkuva lennukõlblikkuse nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008 määruse (EÜ) nr 216/2008 lisas II nimetatud õhusõidukitele, nimetatud õhusõidukeid hooldavatele...
26.11.2012

Hooldusprogrammi alane seminar Lennuametis

Lennuametis toimub 5. detsembril kell 10.00-13:00 seminar „Hooldusprogrammi koostamine lennukile stardimassiga alla 2700 kg ja ühemootorilisele helikopterile“.Seminar toimub Tallinnas Lennuameti ruumides Rävala pst 8.Seminari viib läbi lennundustehnika osakond. 
21.11.2012

Ohutusjuhtimisalane koolitus 26.-30.11.2012

26.-30.novembrini toimub Tallinnas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO), Lennuakadeemia ja Lennuameti koostööna ohutusjuhtimisalane põhikoolitus, mis annab edukalt läbinutele baasteadmised lennundusohutusega seotud tööülesannete täitmiseks.Käsitletakse ohutusjuhtimise põhialuseid...
06.11.2012

Seminar EASA nõuetest

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Lennuametiga ja Euroopa Lennundusohutusametiga EASA korraldavad Tallinnas 30.-31. jaanuaril 2013 seminari, kus käsitletakse EASA reguleerimisvaldkonda kuuluvaid regulatsioone ja nõudeid. Seminaril on esinejateks EASA esindajad, kes...
01.11.2012

Kölnis toimus EASA konverents "Toimivuspõhine järelevalve"

10.-11.oktoobril k.a. toimus Kölnis EASA poolt korraldatud lennundusohutuse konverents, mille peateemaks oli „ Toimivuspõhine järelevalve“. Erinevad ettekandjad erinevatelt huvipooltelt pakkusid välja oma nägemust järelevalve protsessist ja nendes osalejatele suunatud ootustest ning lootustest....
04.10.2012

UUDISED

UUDISED .
24.09.2012

Riikliku lennundusohutusprogrammi (SSP) esmane tööversioon

Valminud on riikliku lennundusohutusprogrammi (SSP) esmane tööversioon, mille koostamisel on juhindutud:ICAO ohutusjuhtimise käsiraamatust (Doc 9859 3.väljaanne) ja ka Annex 19-st (esialgu veel ettepaneku kujul);Euroopa lennundusohutusprogrammi käsiraamatust ja Euroopa lennundusohutuskava 2012...
08.08.2012

 Lõõtsa 5, Tallinn 11415tel 610 3500  faks 610 3501 ecaa@ecaa.ee  Teavitus tähelepanekute kohta lennutegevuses >>Vihjetelefon: 5621 6499 Lennuameti lahtioleku ajad:E-R 9:00 - 16:0009.12 oleme avatud kella 14-ni23.12 oleme avatud kella 13-ni ...

Lehed