Language switcher

Sa oled siin

Uudised

14.06.2012

Piloodilubasid ja –koolitust käsitlevate EL nõuete (FCL) rakendamine Eestis

Lisaks juba eelnevalt teatatud  määruste 1178/2011 ja 290/2012 lisade I kuni VII  rakendamise edasilükkamisele kuni 8.aprillini 2013, lükatakse  Eestis  vastavalt määruse 1178/2011 artiklile 12 edasi ka järgmiste nõuete  rakendamine:vertikaalstardiga õhusõiduki,...
05.06.2012

Jätkuva lennukõlblikkuse nõuded

Lennuameti peadirektori 05.06.2012 üldkorralduslik ettekirjutus nr 4.1-7/12/3  on antud välja jätkuva lennukõlblikkuse nõuete sätestamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20.veebruari määruse (EÜ) nr 216/2008 II lisas nimetatud õhusõidukitele, nimetatud õhusõidukeid hooldavatele...
25.04.2012

Vulkaanituha õppus VOLCEX12/01

Neljapäeval ja reedel, 26.-27.04.2012, toimub Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni ICAO poolt koordineeritud vulkaanituha õppus VOLCEX12/01, mille käigus harjutatakse lennuliikluse korraldamist vulkaanilise tuha levimisel õhuruumis. Õppuse eesmärgiks on asjaomaste asutuste ja ettevõtete...
19.04.2012

Lennuohutuse juhtimise jätkukoolitus

Lennuamet koostöös Eesti Lennuakadeemiaga pakub võimalust osaleda Lennuohutuse juhtimise jätkukoolitusel (Advanced safety training) Toimumise aeg ja koht 18.mai 2012 Lennuliiklusteeninduse AS, aadress: Kanali tee põik 3, Rae küla, Rae valdNB! Osalemise soovist  teatada  hiljemalt 30....
17.04.2012

VFR lennukaardi uuendamine

Uuendamisel on VFR lennukaart 1: 500 000 ESTONIA 2153A, mille uue versiooni jõustumise kuupäev on 26. aprill 2016.a. Lennukaardi eelmine, 28.05.2015, versioon muutub nimetatud kuupäevast kehtetuks.Kaarte saab osta Lennuametist alates 25.04.2016.Peamised muudatused võrreldes eelmise versiooniga on...
16.04.2012

Lennuameti 2011.aasta ohutuskokkuvõte

Valminud on möödunud aasta ohutuskokkuvõte.Seekord on lisatud ülevaated ohutusalastest arengutest ja väljakutsetest maailmas ja Euroopas.Kokkuvõtvalt saab lugeda Lennuameti põhitegevuse struktuuriüksuste järelevalvealastest tegevustest ning põgusalt ka Ühtse Euroopa Taeva ja Põhja-Euroopa...
08.04.2012

Lennuamet otsib oma meeskonda täiendust:

- lennundustehnika osakonna vaneminspektor
03.04.2012

Piloodilubasid käsitlevate EL nõuete (FCL) rakendamine

Alates 8. aprillist 2012 kohaldatakse Euroopa Liidus Komisjoni määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008. Antud...
03.10.2011

Seminar kontrollpilootidele

Lennuamet korraldab kontrollpilootidele kogemuste vahetamiseks ja tegevuse tõhustamiseksseminari.Seminar toimub kahes osas:31. oktoobril 2011 algusega kell 10.00 on osalema oodatud tüübipädevuse - TRE ja  instrumentaallennupädevuse - IRE kontrollpiloodid.03. novembril 2011 algusega kell 10.00...
12.08.2011

Raadioside reeglid

Seoses koolitushooaja peatse algusega juhime tähelepanu asjaolule, et ajakohased lennunduse raadioside reeglid on avaldatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.03. 2011 määrusena nr 20 Riigi Teatajas. Määrus asendab seni kasutusel olnud raadioside käsiraamatut.Lennunduse raadioside reeglid...

Lehed