Language switcher

Sa oled siin

Uudised

20.07.2010

2010. aasta II kvartali Lennuohutuse kokkuvõte

Lennuamet avaldas 2010. aasta II kvartali Lennuohutuse kokkuvõtte.Lennuametile teatati II kvartalis 67  juhtumist Eesti õhuruumis ja maapinnal ning need on kvalifitseeritavad järgmiselt:Loe veel  
14.07.2010

Üldkorralduslik ettekirjutus mittetulunduslikel eesmärkidel õhusõiduki käitamisega tegelevatele juriidilistele isikutele

Vastavalt lennundusseaduse § 7 lg 5 ning seoses raskete tagajärgedega lennuõnnetuste sagenemisega mittetulunduslikus lennutegevuses, on Lennuameti peadirektor andnud käesoleva üldkorraldusliku  ettekirjutuse.Loe veel
07.07.2010

Täiendavad lennu- ja tööaja piirangud ning puhkeaja nõuded

Adressaadid: lennuettevõtjad, kes käitavad lennukeid ärilises lennutegevuses.Lennundusseaduse § 7 lg 5 alusel ning juhindudes Euroopa Nõukogu 16. detsembri 1991 määruse (EMÜ) nr 3922/91 lisa OPS 1.1090 punkti 2.1(b) sättest, on lennuohutuse eesmärgil kehtestatud täiendavad meeskonnaliikmete...
21.06.2010

Lennuohutuse juhtimise infosüsteem - LOIS

 Head kliendid ja koostööpartnerid! Lennuamet on jõudnud lennuohutuse järelevalve infosüsteemi (LOIS) arendamisega etappi, mis võimaldab Teil taotleda Lennuametist lube, sertifikaate ja kooskõlastusi veebikeskkonnas. Ka inspekteerimisjärgsed puuduste raportid ning inspekteerimisaktid koos...
07.06.2010

Lennukaardi uuendatud versioon

Saadaval on VFR lennukaardi 1: 500 000 ESTONIA 2153A uuendatud versioon jõustumiskuupäevaga 03. juuni 2010.a.Põhilised muudatused võrreldes eelmise versiooniga on järgmised: • Esile tõstetud õhuruumi leppemärke• Lisatud uusi aeronavigatsioonilisi takistusi• Muudetud tundliku...
31.05.2010

Üldkorraldusliku ettekirjutuse kehtetuks tunnistamine

 Vastavalt VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) viimasele informatsioonile ei eksisteeri Eesti õhuruumis vulkaanilise tuha olemasolu ohtu. Seoses sellega tunnistab Lennuameti peadirektor kehtetuks 20. aprilli 2010 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 4.1-7/10/5Otsuse teks
21.04.2010

Üldkorralduslik ettekirjutus turboreaktiivmootoriga õhusõidukeid käitavatele lennuettevõtjatele

Eesti õhuruumis eksisteerib VAAC (Volcanic Ash Adivisory Center) andmetel võimalus vulkaanilise tuha olemasoluks, kuid samas ei ole tuha kontsentratsioon atmosfääris käesoleval ajal kriitiline õhusõidukite käitamise seisukohast, on täiendavate ohutusmeetmete rakendamisel võimalik lubada...
20.04.2010

Muutus Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamat

Lennuameti 19.  aprilli 2010 üldkorraldusliku ettekirjutusega nr 4.1-7/10/5 kehtestatakse Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu muudatused versiooninumbriga V4.0. Ettekirjutus jõustub 29. aprillil 2010.Üldkorraldusliku ettekirjutuse andmine on tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu...
15.04.2010

Mootorvarjudega lendajatele

Mootorvarjudega lendamine on lennutegevus, mis ei ole Eestis õigusaktidega reguleeritud. Õhusõidukite käitajad on Lennuametit korduvalt teavitanud oma tähelepanekutest ja võimalikest konfliktsituatsioonidest, mootorvarjudel lendajatega. Arvestades mõlema poole huvisid ja soovides tagada...
13.04.2010

NATO välisministrite kohtumisega kaasnevad ulatuslikud liikluspiirangud

Seoses NATO välisministrite mitteametliku kohtumisega muudetakse 19.-23. aprillil Tallinna kesklinnas liiklus- ja parkimiskorraldust. See puudutab ka Lennuameti ümbrust Rävala puiesteel. Täpsem info www.politsei.ee või kliendiinfonumbril 612 3000.Jalgsi liikudes saavad kõik piirkonna elanikud ja...

Lehed