Language switcher

Sa oled siin

Uudised

30.03.2010

Lennuliiklusteeninduse AS-i kliendipäev

Lennuliiklusteeninduse AS kliendipäev toimub 19.aprillil 2010. Peamised teemad:· Lennuliiklusteenuse uudised,· Ohutusjuhtumite ülevaade,· Väikelennujaamade lennujuhtimisteenuse ülevõtmine,· Liiklusprotseduurid Tallinna Lennujaamas seoses uue tornisüsteemigaTäpsem info...
30.03.2010

Piirikontrolli taaskehtestamine

Politsei- ja Piirivalveamet annab teada, et seoses Vabariigi Valitsuse 18. märtsil 2010 vastu võetud määrusega taaskehtestatakse piirikontroll ajavahemikul:17.04.2010 kell 21.00 - 23.04.2010 kell 21.00Piirikontroll taaskehtestatakse selleks, et tagada aprillis toimuva NATO välisministrite...
23.03.2010

Riigilõivu tasumise tähtaeg

Lugupeetud ettevõtjad,Tuletame meelde, et vastavalt riigilõivu seadusele on osadele sertifikaatidele kehtestatud riigilõiv sertifikaadi hoidmise või pikendamise eest.Nimetatud riigilõivu tasumise tähtaeg on iga kalendriaasta eest 31. märtsiks. Vt riigilõivuseadus >...
09.03.2010

Meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks

04. märtsil 2010 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 185/2010, millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks.Määrus nr 185/2010 on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.03.2008 (EÜ) nr 300/2008 rakendusmäärus, mida...
17.02.2010

Muudatused õhusõidukite jätkuvat lennukõlblikkust käsitlevates EL nõuetes

5. märtsil jõustub Euroopa Komisjoni määrus 127/2010, millega muudetakse määrust nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta. Määrus on avaldatud 13. veebruari...
30.10.2009

2. novembril jõustub uus lennumeteoroloogiateenuse osutamist reguleeriv määrus

30. oktoobri Riigi Teataja Lisas nr 81 (RTL, 30.10.2009, 81, 1175) on avaldatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. oktoobri 2009. a määrus nr 103 „Lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise kord“ mis jõustub 2. novembril.Uue määruse kehtestamise vajaduse tingis vajadus täpsemalt...
30.10.2009

2. novembril jõustub jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

30. oktoobri Riigi Teataja Lisas nr 81 (RTL, 30.10.2009, 81, 1176) on avaldatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. oktoobri 2009. a määrus nr 104 „Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord“, mis...
23.10.2009

26. oktoobril jõustub lennunduse erialakeele taset ja selle testimist reguleeriv määrus

23. oktoobri Riigi Teataja lisas (RTL, 23.10.2009, 80, 1167)  on avaldatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. oktoobri 2009. a määrus nr 102 “Nõuded lennunduse erialakeele oskustaseme testidele, testimise kord, sealhulgas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni...
14.10.2009

Iga-aastane lennundusjulgestuse alaste arengute seminar

16. novembril 2009 toimub Lennuametis iga-aastane lennundusjulgestuse arengute alane seminar lennundusjulgestusinstruktoritele.Seminaril tutvustatakse lennundusjulgestuse valdkonnas 2008. ja 2009. aastal toimunud muudatusi ning uusi arengusuundi (sh õigusloome vallas), käsitletakse riikliku...
25.09.2009

Infotund moto-paraplaanide pilootidele

15. oktoobril kell 13.00 toimub Lennuametis infotund moto-paraplaanide pilootidele teemal „Moto-paraplaanide lendude korraldamine Tallinna lennuinfopiirkonnas.“Ootame kõikide pilootide aktiivset osavõttu.Lennuameti lennutegevuse osakond 

Lehed