Language switcher

Sa oled siin

Uudised

29.04.2015

Ohutusalase teabe käsitlemist reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil

24.aprilli Euroopa Liidu teatajas avaldati Eesti jaoks otsekohalduv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 376/2014, 3. aprill 2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid.Määruse eesmärk on suurendada tsiviillennundusohutust...
27.04.2015

Lennuliiklusteeninduse AS kutsub kliendipäevale 22. mail 2015

Kliendipäeva käigus antakse ülevaade arengutest aeronavigatsiooniteenuse osutamisel, kohalikust ja rahvusvahelisest koostööst ning suheldakse kohaletulnud klientide ja partneritega.Üritusele on oodatud kõik Lennuliiklusteeninduse koostööpartnerid, Eesti õhuruumi kasutajate esindajad ja ka lihtsalt...
10.04.2015

Ühekordse loa riigilõiv mehitamata õhusõiduki käitamiseks

10.04.2015Seoses Euroopa Komisjoni rakendusmääruse nr 923/2012, 26. september 2012, millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/...
02.04.2015

Riigisisesed lennureeglid ja mehitamata õhusõidukite käitamine

Majandus- ja taristuministri 26.03.2015 määrus nr 24 „Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“ Määrus jõustub 3. aprillil.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2007. a määrusega nr 61 kinnitatud...
01.04.2015

Lennuameti 2014. aasta ohutuskokkuvõte

2014. aasta kokkuvõttes on võetud arvesse Lennuametile teatatud ohutust mõjutavad juhtumid, mis on kantud Euroopa ohutusjuhtumite keskandmebaasi, kokku 377 juhtumit.Täname kõiki, kes on ohutusega seotud olukordadest teada andnud ja loodame ohutust väärtustavate inimeste usaldusele ka edaspidi...
20.03.2015

Õhusõidukite (k.a mehitamata õhusõidukite) käitamine on piiratud 23.03-19.04.2015

Eesti õhuruumis toimub 23. märtsist kuni 19. aprillini Eesti õhuväe ja USAFE (USA Euroopas paiknev õhuvägi) ühisõppus. Õppuse üheks eesmärgiks on õhuvägede koostegutsemisvõime edasiarendamine. Õppuse käigus sooritatakse Eesti õhuruumis mitmeid madallende. Harjutatakse ka õhus...
03.03.2015

Õhusõidukite lennukõlblikkuse ning hooldusega seotud Lennuameti peadirektori üldkorralduslik ettekirjutus tunnistati kehtetuks

Määruse 216/2008 II lisas loetletud õhusõidukite lennukõlblikkuse ning hooldusega seotud Lennuameti peadirektori üldkorralduslik ettekirjutus tunnistati kehtetuksLennuameti peadirektor tunnistas kehtetuks oma 05.06.2012 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 4.1-7/12/3 ning 27.12.2012 üldkorraldusliku...
20.02.2015

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva kaitseväe paraad Narvas

24. veebruaril algusega kell 12.00 toimub Narvas Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamiseks kaitseväe paraad. Paraadi käigus teevad ülelennu Eesti õhuväe lennuvahendid. Lennuohutuse ja paraadi külastajate turvalisuse huvides on igasugune mehitamata õhusõidukite käitamine paraadplatsi kohal...
29.12.2014

Taevalaternate lennutamine

Taevalaternate lennutamine lennuväljade/kopteriväljakute läheduses võib mõjutada lennuohutust ning sellest tulenevalt tuleb laternate lennutamise soovist 5 km raadiuses lennuväljast/kopteriväljakust teavitada Lennuametit.Taevalaternate lennutamise teavitus tuleb esitada Lennuametile vähemalt seitse...
21.10.2014

Infopäeva materjalid (mehitamata õhusõidukite käitajad)

14. oktoobril toimunud mehitamata õhusõidukite käitajate infopäeva materjalid on nüüd huvilistele kättesaadavad:Eesti Lennuakadeemia (Anu Vare)Lennuliiklusteeninduse AS (Üllar Salumäe)Kuressaare, Kärdla ja Pärnu lennuinfotsoonid (Priit Panksepp, Eneli Seenemaa)Tartu lähi ja...

Lehed